Trang chủ>>Công trình>>Công trình tàu khách du lịch

Công trình tàu khách du lịch

Tàu du lịch CRUISECO ADVENTURE R

Chủ tàu: Công ty CP Đường Sông MeKong

Nơi đóng: Công ty CN Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC)

Nhà cung cấp sơn: PV PAINT

 

Tàu khách du lịch: R.V. BASSAC PANDAN

Chủ tàu: Công ty PANDAN

Nơi đóng: Công ty đóng tàu Bình Triệu

Nhà cung cấp sơn: PV PAINT


>