Trang chủ>>Nghiên cứu & phát triển

Nghiên cứu & phát triển

Không phụ thuộc vào sự chuyển giao công nghệ của Chugoku, công ty chủ động nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Cùng với các trung tâm R&D của Chugoku trên thế giới, PV Paint chủ động nghiên cứu cải tiến các sản phẩm chuyển giao công nghệ nhằm phù hợp hơn với thực tế sử dụng tại Việt Nam. Các cải tiến này đặt dưới sự kiểm soát của Chugoku.

Hợp tác với các hãng cung cấp nguyên liệu trên thế giới như Hexion, Wacker, Dow corning, BASF...để ứng dụng các phát triển mới nhất của họ trong sản phẩm của PV Paint như sơn epoxy gốc nước, sơn chống hà thế hệ mới...

>