Trang chủ>>Phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm là trung tâm của mọi hoạt động kiểm soát chất lượng. Chất lượng của nguyên liệu đầu vào, trong quá trình lưu kho; chất lượng trong quá trình sản xuất và sau đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ. Phòng thử nghiệm vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Với các trang thiết bị hiện đại của các hãng nổi tiếng như Elcometer, Q-panel, Erichsen...và các phương pháp thử tiêu chuẩn theo ISO, ASTM, DIN, JIS...phòng thử nghiệm của Công ty có thể kiểm soát toàn bộ chất lượng sản phẩm cũng như phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, cải tiến.

 

>