Sản phẩm

Bannoh 500 N

Sơn gốc epoxy không nhựa đường

Không chứa kim loại nặng, nhựa đường

Cho phép nhiều gốc sơn khác nhau có thể thi công 

Rất bền với các sản phẩm dầu mỏ, nước, nước biển và một số loại hoá chất

Tính chất cơ lý tuyệt vời

Dễ thi công

Sử dụng như lớp sơn liên kết với sơn chống hà hay lớp sơn trung gian để ức chế rỉ trên các kết cấu xa bờ, FPSO...

Màu sắc: ghi, gạch non

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>