Sản phẩm

Eposhin 500

Sơn trung gian gốc epoxy hàm rắn cao

Có thể thi công dày 500 micron/lớp

Bám dính tốt

Rất bền cơ học

Thích hợp làm lớp sơn trung gian cho hệ epoxy trên cầu thép, bên ngoài bồn bể, đường ống...

Màu sắc: nâu, ghi...

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>