Sản phẩm

Eposhin HPF

Sơn lót gốc epoxy phenolic cho bề mặt bên trong bồn bể

Hiệu quả chống rỉ cao

Bền nước, bền dầu và đặc biệt bền hoá chất

Sử dụng như lớp "holding primer" cho bề mặt bên trong bồn bể chứa nước, dầu, hoá chất...

Màu sắc: nâu, ghi

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>