Sản phẩm

Eposhin HS-N

Sơn epoxy hàm rắn cao

Hàm rắn cao, thi công được lớp sơn dày

Tính năng cơ lý tuyệt vời

Bền với các sản phẩm dầu mỏ, nước mặn và một số hoá chất

Thi công được trên bề mặt làm sạch đến St3

Tương hợp với nhiều lớp sơn tiếp theo

Sử dụng như lớp sơn chống rỉ cho kết cấu thép, bên ngoài bồn bể, đường ống, cầu thép...trong đóng mới

Màu sắc: như bảng màu

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>