Sản phẩm

Trang chủ>>Sản phẩm sơn>>Eposhin mastic

Eposhin mastic

Sơn epoxy mastic

Hàm rắn cao, thích hợp cho hệ thống dày

Sơn được lên nhiều hệ sơn cũ

Bám dính tốt với các lớp sơn tiếp theo

Bền cơ lý cao

Bền dầu, nước, nước biển, hoá chất

Sử dụng như lớp sơn ức chế cho bề mặt thép của cầu, mặt ngoài bồn bể, hầm hàng, đường ống và các kết cấu thép khác. Cũng có thể sử dụng như 1 lớp mastic trong sửa chữa, bảo dưỡng

Màu sắc: trắng, ghi, nâu đỏ...

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>