Sản phẩm

Evamarine QD

Sơn phủ gốc alkyd biến tính, nhanh khô

Nhanh khô, thời gian để sơn lớp tiếp theo ngắn

Bền thời tiết, bền màu

Độ bóng cao, giữ bóng lâu

Dẻo và bền va đập

Bám dính tốt trên lớp sơn lót gốc alkyd hoặc nhựa tổng hợp và các lớp phủ gốc alkyd tiếp theo

Bền nước, nước biển, dầu...

Màu sắc: trắng và các màu khác (trừ màu kim loại)

Dùng như một lớp sơn phủ cho hệ sơn alkyd hoặc hệ sơn gốc nhựa tổng hợp trên các kết cấu thép, bên ngoài bồn bể, cầu thép, kết cấu thượng tầng của tàu...

Đóng gói: 1 thành phần (20 hoặc 5 lít/thùng)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>