Sản phẩm

Silvax SQ-K

Sơn gốc vinyl biến tính một thành phần

Rất nhanh khô

Bám dính tốt trên nền epoxyepoxy cũng như một số loại sơn chống hà

Bền nước biển và nước ngọtngọt

Tính năng chống rỉ cao trên cơ sở chống ăn mòn điện hoá

Sử dụng như 1 lớp liên kết giữa sơn epoxy và sơn chống hà

Màu sắc: S (silver); SR (red silver)

Đóng gói: 20 hoặc 5 lít/thùng

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>