Sản phẩm

Trang chủ>>Sản phẩm sơn>>Sơn gốc acrylic

Sơn gốc acrylic

Là loại sơn khô vật lý dựa trên cơ sở bay hơi dung môi

Dễ thi công, bám dính tốt 

Bền thời tiết, bền nước và hoá chất

>