Sản phẩm

Trang chủ>>Sản phẩm sơn>>Sơn gốc polyurethane

Sơn gốc polyurethane

Loại sơn phủ trê cơ sở kết hợp nhựa acrylic polyol và tác nhân đóng rắn polyisocyanate có khả năng chống hoá vàng cao

Rất bền với thời tiết

Màng sơn bóng, phẳng, duy trì độ bóng trong khoảng thời gian dài

>