Sản phẩm

Umeguard SX

Sơn gốc epoxy biến tính

Có thể sơn được lớp dày

Phủ lên hầu hết lớp sơn cũ

Chấp nhận làm sạch bề mặt ở mức St2 - St3

Tương hợp với nhiều lớp sơn tiếp theo

Bền cơ học cao

Bền với một số hoá chất, nước biển, các sản phẩm dầu mỏ

Sử dụng như lớp sơn ức chế rỉ trên bề mặt thép, thích hợp với các hoạt động sửa chữa

Màu sắc: trắng và các màu khác

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

 

 

>