Sản phẩm

Univan HS

Sơn gốc epoxy biến tính hàm rắn cao, sử dụng bột nhôm làm chất ức chế rỉ

Hàm rắn cao, sơn được lớp dày

Tương hợp với nhiều hệ sơn cũ và các hệ sơn phủ tiếp theo

Chấp nhận điều kiện làm sạch bề mặt đạt tiêu chuẩn St2 - St3

Không chứa kim loại nặng

Tính năng cơ lý tuyệt vời

Bền nước, nước biểnbiển

Khả năng chống ăn mòn điện hoá

Sử dụng như lớp sơn ức chế rỉ trong khi sửa chữa các kết cấu thép, bên ngoài bổn bể, đường ống...

Màu sắc: ghi ánh nhũ, nâu ánh nhũ

Đóng gói: 2 thành phần

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>