Sản phẩm

Univan MIO

Sơn trung gian gốc epoxy biến tính chứa MIO

Hàm rắn cao, thi công được lớp sơn dày

Cho phép các lớp sơn sau bám dính lên tốt trong điều kiện đã thi công trong thời gian dài

Rất bền cơ học đặc biệt là bền mài mòn

Dễ thi công

Thích hợp làm lớp sơn trung gian cho hệ epoxy của các kết cấu thép, nhà xưởng, bên ngoài bồn bể...

Màu sắc: ghi, nâu đỏ

Đóng gói: 2 thành phần (15 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>