Sản phẩm

Uny marine

Sơn phủ gốc polyurethane

Bề mặt phẳng, rất bóng

Giữ bóng, bền màu, bền thời tiết tuyệt vời

Làm lớp sơn phủ bền thời tiết cho các kết cấu thép, thượng tầng, mạn khô của tàu...

Màu sắc: trắng và các màu khác

Đóng gói: 2 thành phần (15 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>