Trang chủ>>Tin hoạt động>>Tham dự Hội nghị người lao động năm 2014 công ty mẹ

Tham dự Hội nghị người lao động năm 2014 công ty mẹ

Ngày 25/12/2014 Tổng Giám đốc tham dự Hội nghị người lao động Công ty mẹ (Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam -  PV EIC). Tại hội nghị Tổng Giám đốc đã cùng với các đơn vị thuộc Tổng Công ty cùng cam kết ký giao ước thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

 


>