Trang chủ>>Chất lượng và môi trường

Chất lượng và môi trường

Chất lượng là yếu tố sống còn của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được chứng nhận bởi NQA. Mọi quá trình từ lựa chọn, nhập khẩu nguyên liệu đến kiểm soát sản xuất, dịch vụ sau bán hàng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất tới khách hàng.

Bên cạch đó, vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, tuân thủ luật pháp cũng được công ty coi trọng đúng mực. NQA cũng đã chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 18001:2004. Ngoài ra, Công ty đang áp dụng công nghệ "sản xuất sạch hơn" tại nhà máy nhằm tạo ra một giá trị lớn nhất trên cơ sở sử dụng ít nhất nguyên liệu, năng lượng đồng thời giảm thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh ra môi trường.

Môi trường lao động và vấn đề an toàn lao động cũng luôn được chú trọng. OHSAS 18001 đã được xây dựng và áp dụng tại nhà máy sản xuất.

>