Trang chủ>>Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Việc kiểm soát chất lượng tại Công ty được thực hiện một cách chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tất cả các nguyên liệu được mua từ các hãng nổi tiếng như TEGO, BEYER, SHELL, DOW, BYK, FUJI,…và đều được kiểm tra trước khi vào đưa vào sản xuất theo các tiêu chuẩn ISO, ASTM, BS, JIS…Đặc biệt các nguyên liệu sản xuất sơn CMP còn được phê duyệt bởi CMP.

Trong quá trình sản xuất luôn có các cán bộ phòng QA theo dõi và kiểm soát chặt chẽ quá trình, đảm bảo quy trình sản xuất được tuân thủ triệt để và các thông số được kiểm soát. Mỗi một mẻ sơn đều được lấy mẫu để kiểm tra và lưu giữ tại phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm là trung tâm của việc kiểm soát chất lượng, đạt chuẩn quốc gia theo ISO/IEC 17025 và có năng lực thử nghiệm về sơn hơn bất cứ trung tâm quốc gia nào của Việt Nam. Phòng được tra bị các thiết bị kiểm tra hiện đại của các hãng ERICHSEN, BYK, ELCOMETER, Q-PANEL… có thể thực hiện tất cả các phép thử kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như nguyên liệu

>