Trang chủ>>Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Sơn dầu khí Việt Nam
Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam (PV Paint) được thành lập ngày 3 tháng 10 năm 2006 trên cơ sở liên doanh giữa tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.Xem thêm...
>