Trang chủ>>Tin hoạt động>>Tham dự Hội nghị người lao động năm 2014 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tham dự Hội nghị người lao động năm 2014 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 16 tháng 01 năm 2015 Lãnh đạo Công ty tham dự Hội nghị tổng kết năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Hội nghị, lãnh đạo Công ty đã nghe báo cáo kết quả đạt được của tập đoàn trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm trong năm 2015.


>