Sản phẩm

Trang chủ>>Sản phẩm sơn>>Epicon marine finish

Epicon marine finish

Sơn phủ gốc epoxy/polymide

Bề mặt phẳng, bóng

Bám dính tốt

Bền cơ lý

Làm lớp sơn phủ cho hệ epoxy trên cầu, vỏ tàu...

Màu sắc: trắng, vàng, xanh, đen...

Đóng gói: 2 thành phần (15 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>