Sản phẩm

Hold silver

Sơn nhũ bạc gốc dầu

Dễ thi công

Khả năng chống rỉ tốt

Giữ bóng tốt

Bề mặt phẳng và không bám bụi

Khả năng phản xạ ánh sáng cao

Sử dụng làm lớp phủ trong hầm hàng của tàu

Màu sắc: nhũ bạc

Đóng gói: 1 thành phần (20 lít/thùng)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>