Sản phẩm

Umeguard MT

Sơn epoxy biến tính, hàm rắn cao cho bề mặt làm sạch bằng nước áp suất cao

Tương hợp với nhiều gốc sơn cũ và các lớp tiếp theo

Rất bền cơ lý, bền với nước biển, các sản phẩm dầu mỏ và một số hoá chất

Dễ thi công

Khả năng khô tốt ngay cả khi dưới điều kiện ẩm và nhiệt độ thấp

Thích hợp trong các hoạt động sửa chữa, thi công trên các bề mặt làm sạch bằng nước áp suất cao hay bề mặt ẩm

Màu sắc: ghi, nâu đỏ

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>