Sản phẩm

Trang chủ>>Sản phẩm sơn>>Umeguard SX-HS

Umeguard SX-HS

Sơn gốc epoxy biến tính hàm rắn cao

Hàm rắn cao, có thể thi công lớp dày

Tương hợp với nhiều hệ sơn cũ

Có thể sơn trên bề mặt không được làm sạch tối ưu

Bền hoà chất, dầu và nước biển

Tính năng cơ lý tuyệt vời

Dễ thi công

Sử dụng như lớp sơn ức chế rỉ cho đáy tàu, hầm hàng, bên ngoài bồn bể, các kết cấu thép khác

Màu sắc: Nâu đỏ, ghi

Đóng gói: 2 thành phần (20 lít/bộ)

 

Vui lòng xem "Đặc tính kỹ thuật" và "Thông tin an toàn sản phẩm" để biết thêm thông tin chi tiết!

>