Sản phẩm

Trang chủ>>Sản phẩm sơn>>Sơn gốc vinyl

Sơn gốc vinyl

Là loại sơn khô vật lý, hình thành từ nhựa polyvinyl (butyral, chlorite...)

Rất nhanh khô, bền với môi trường nước, nước mặn, hoá chất. 

Sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp và tàu biển

>